ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน montreux volley masters 2013.

กลุ่ม A
-Dominican Republic
-Germany
-Italy
-Japan

กลุ่ม B
-Switzerland (host)
-Russia
-China
-Brazil

คลิปวอลเยล์บอล montreux volley masters 2013

บราซิล - รัสเซีย